Nokia 6310 - Skrivning og afsendelse af beskeder

background image

Skrivning og afsendelse af beskeder

Det er muligt at skrive og redigere tekstbeskeder på op til 160 tegn.

1. Tryk på

Menu

, og vælg

Beskeder

og

Skriv besked

2. Indtast en besked. Se Skrivning af tekst på side 29.

Se også Indsættelse af en tekstskabelon i en besked på side 48 og Indsættelse af en billedskabelon i
en besked på side 48.

3. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på

Valg

og vælge

Send

.

4. Indtast modtagerens telefonnummer, og tryk på

OK

for at sende beskeden, eller find

telefonnummeret i telefonbogen. Tryk på

OK

for at sende beskeden.

Bemærk! Ved afsendelse af beskeder via SMS-netværkstjenesten kan telefonen vise følgende ord
"

SMSbesked er sendt

". Dette betyder, at beskeden er sendt fra telefonen til nummeret på SMS-

beskedcentralen, som er indkodet i telefonen. Det betyder ikke, at meddelelsen er modtaget af
modtageren. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om SMS-tjenester.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

47

Men

u

fu

nkti

o

n

er