Nokia 6310 - Læsning og besvarelse af en besked

background image

Læsning og besvarelse af en besked

Når du modtager en tekst- eller billedbesked, vises indikatoren

og antallet af nye beskeder

efterfulgt af

SMS-beskeder er modtaget

i displayet.

Det blinkende symbol

angiver, at hukommelsen til beskeder er fyldt. Du er nødt til at slette nogle

af de gamle beskeder, inden du kan modtage eller sende nye beskeder.

1. Tryk på

Vis

for at vise beskeden, eller tryk på

Afslut

for at vise den på et senere tidspunkt.

Læsning af beskeden på et senere tidspunkt: Tryk på

Menu

, vælg

Beskeder

og

Indbakke

.

2. Hvis du modtager mere end én besked, skal du vælge den besked, du vil læse. En ulæst tekstbesked

angives med symbolet

foran beskeden, og en endnu ikke vist billedbesked angives ved hjælp af

symbolet .

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Men

u

fu

nkti

o

n

er

49

Men

u

fu

nkti

o

n

er

3. Tryk på

Valg

, mens du læser eller viser beskeden.

Du kan vælge indstillinger for, om du vil slette, videresende, redigere, flytte eller omdøbe den
besked, du læser. Du kan også ændre skriftstørrelsen for beskeden. Vælg

Kopiér til kal.

, hvis du vil

kopiere beskeden til telefonens kalender som en påmindelse for den aktuelle dag.

Vælg

Detaljer

, hvis du f.eks. vil vise afsenderens navn og telefonnummer, den anvendte

beskedcentral samt modtagelsesdatoen og -tidspunktet.

Vælg

Hent nummer

, hvis du vil hente numre fra den aktuelle besked.

Vælg

Gem billede

, hvis du vil gemme billedet i mappen

Skabeloner

.

Vælg

Besvar

eller

Tekstsvar

for at besvare en besked. Vælg

Oprind. tekst

, hvis du vil medtage den

oprindelige besked i svaret, eller vælg et standardsvar, f.eks.

Tak

eller

Tillykke

. Du kan også vælge

Skabelon

, som du vil medtage i svaret, eller

Tomt display

.

4. Skriv et svar på beskeden.

5. Tryk på

Valg

, vælg

Send

, og tryk på

OK

for at sende beskeden til det viste nummer.