Nokia 6310 - Beskeder (Menu 1)

background image

Beskeder (Menu 1)

Det er muligt at læse, skrive og sende tekst- og billedbeskeder eller gemme beskeder.
Alle beskeder i telefonens hukommelse til beskeder er placeret i mapper.

Inden du kan sende en tekst- eller billedbesked, skal du gemme nummeret på beskedcentralen, se
Beskedindstillinger på side 51.