Nokia 6310 - 6. Brug af menuen

background image

6. Brug af menuen

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer. De fleste menufunktioner
er forsynet med en kort hjælpetekst. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle til den ønskede
menufunktion og vente i 15 sekunder. Tryk på

Tilbage

for at afslutte hjælpeteksten. Se Aktivering af

hjælpetekst på side 60.