Nokia 6310 - Valg af indstillinger for telefonbogen

background image

Valg af indstillinger for telefonbogen

1. Tryk på

Navne

, og vælg

Indstillinger

.

2. Vælg

Hukommelse i brug

, og vælg én af følgende muligheder:

Telefon og SIM

for at hente navne og numre fra begge telefonbøger. Navnene og numrene gemmes i

telefonens hukommelse.

Telefon

for at anvende telefonens interne telefonbog.

SIM-kort

for at anvende SIM-kortets telefonbog.

3. Vælg

Telefonbogsvisning

, og vælg én af følgende muligheder:

Navneliste

for at få vist 4 navne ad gangen.

Navn og nr.

for at få vist ét navn og ét telefonnummer ad gangen.

Stor skrift

for kun at vise navnet.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefon

bo

g (Navn

e)

34

4. Vælg

Hukommelsesstatus

. Vælg

Telefon

eller

SIM-kort

, hvis du vil se, hvor mange navne og

telefonnumre der aktuelt er gemt, og hvor mange den valgte telefonbog endnu har plads til at
gemme.