Nokia 6310 - Tilføjelse af stemmekoder

background image

Tilføjelse af stemmekoder

Gem eller kopier de navne og telefonnumre, som du vil føje en stemmekode til, i telefonens
hukommelse.

Det er også muligt at føje stemmekoder til navnene i SIM-kortets hukommelse, men hvis du udskifter
SIM-kortet, skal du først slette de gamle stemmekoder, inden du kan tilføje nye.

1. Tryk på

eller

i standby-tilstand.

2. Rul til det navn, du vil føje en stemmekode til, og tryk på

Detaljer

. Rul til det ønskede

telefonnummer, og tryk på

Valg

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefon

bo

g (Navn

e)

40

3. Vælg

Tilf. stem.kode

.

4. Tryk på

Start

, og sig tydeligt det (eller de) ord, du vil optage som en stemmekode. Når optagelsen er

færdig, afspiller telefonen den optagne kode.

5. Når stemmekoden er blevet korrekt gemt, vises

Stemmekode er gemt

, der lyder et bip, og symbolet

vises efter telefonnummeret med stemmekoden.