Nokia 6310 - Opkald ved brug af en stemmekode

background image

Opkald ved brug af en stemmekode

Når et program, der anvender GPRS-forbindelsen, sender eller modtager data, er det ikke muligt at
foretage et opkald ved hjælp af taleopkald. Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af en stemmekode,
skal du først afslutte det program, der anvender GPRS-forbindelsen.

1. Tryk på og hold den nederste lydstyrketast nede i standby-tilstand, eller tryk på og hold

Navne

nede.

Der høres en kort tone, og

Tal nu

vises.

2. Sig stemmekoden tydeligt.

3. Telefonen afspiller den genkendte stemmekode og ringer derefter op til stemmekodens

telefonnummer efter 1,5 sekund.

Hvis du anvender et hovedsæt, skal du trykke på og holde hovedsættasten nede for at starte
taleopkaldet.