Nokia 6310 - Søgning efter et navn i telefonbogen

background image

Søgning efter et navn i telefonbogen

1. Tryk på

Navne

, og vælg

Søg

.

2. Tryk enten på

Liste

for at få adgang til telefonbogen, eller indtast det (eller de) første tegn i det

navn, du søger efter, og tryk på

Søg

. Det navn, der matcher søgningen, vises i et pop-up-vindue.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefon

bo

g (Navn

e)

36

3. Rul til det ønskede navn, og tryk på

Detaljer

. Rul for at få vist detaljer for det valgte navn.

Tip! Tryk på

eller

i standby-tilstand, hvis du hurtigt vil finde et navn og et

telefonnummer. Indtast det første bogstav (eller flere af de første bogstaver) i navnet, og/eller
rul til det ønskede navn.