Nokia 6310 - Redigering af et navn, et nummer eller et tekstelement

background image

Redigering af et navn, et nummer eller et tekstelement

Søg efter det navn (og nummer), du vil ændre, og tryk på

Detaljer

. Rul til det navn, nummer eller

tekstelement, du vil ændre, og tryk på

Valg

. Vælg

Rediger navn

,

Rediger nr.

eller

Rediger info

, og rediger

navnet, nummeret eller teksten, og tryk på

OK

.