Nokia 6310 - Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn

background image

Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn

Det er muligt at gemme op til fem telefonnumre og fire korte tekstelementer i telefonens interne
telefonbog pr. navn. Eksempler på tekstelementer, der er relateret til et navn, kan være adresser og e-
mail-adresser, bemærkninger og Webadresser.

Det første nummer, der gemmes under et navn, indstilles automatisk til at være standardnummer og
angives med

. Når du vælger et navn fra telefonbogen, f.eks. for at foretage et opkald, er det

standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefon

bo

g (Navn

e)

35

Telefon

bo

g (Navn

e)

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er

Telefon

eller

Telefon og SIM

. Se Valg af

indstillinger for telefonbogen på side 33.

2. Tryk på

eller

i standby-tilstand, hvis du vil have adgang til en liste over navne og

telefonnumre.

3. Rul til det navn i telefonens interne telefonbog, som du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til,

og tryk på

Detaljer

. Hvis navnet ikke er gemt i telefonen, bliver du spurgt, om du vil gemme det der.

4. Tryk på

Valg

, og vælg

Tilføj nummer

eller

Tilføj tekst

.

5. Vælg én af følgende nummer- eller teksttyper:

Normal

er den standardtype, der anvendes, hvis der ikke er angivet en anden nummertype som

standardnummer. Andre nummertyper:

Mobil

,

Hjem

,

Kontor

og

Fax

.

Teksttyper:

E-mail

,

Postadresse

,

Bemærkning

og

Webadresse:

.

Hvis du vil ændre nummer- eller teksttypen, skal du vælge

Skift type

på listen over valgmuligheder.

6. Indtast det ønskede nummer eller tekstelement, og tryk på

OK

for at gemme det.

7. Tryk på

Tilbage

og derefter på

Afslut

for at vende tilbage til standby-tilstand.