Nokia 6310 - Kopiering af telefonbøger

background image

Kopiering af telefonbøger

Det er muligt at kopiere navne og telefonnumre fra telefonens hukommelse til SIM-kortets
hukommelse og omvendt.

1. Tryk på

Navne

, og vælg

Kopiér

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefon

bo

g (Navn

e)

37

Telefon

bo

g (Navn

e)

2. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til:

Fra telefon til SIM-kort

eller

Fra SIM-kort til telefon

.

3. Vælg

Enkeltvis

,

Kopiér alt

eller

Standardnr.

.

• Hvis du vælger

Enkeltvis

, skal du rulle til det navn, du vil kopiere, og trykke på

Kopiér

.

Standardnr.

vises, hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Det er kun standardnumrene, der

kopieres.

4. For at vælge om du vil beholde eller slette de oprindelige navne og numre, skal du enten vælge

Behold original

eller

Slet original

.

• Hvis du vælger

Kopiér alt

eller

Standardnr.

, skal du trykke på

OK

, når

Start kopiering?

eller

Flytter

vises.