Nokia 6310 - Skrivning af ord med forprogrammeret tekstinput

background image

Skrivning af ord med forprogrammeret tekstinput

1. Begynd at skrive et ord ved brug af tasterne

til

. Tryk kun én gang på den enkelte tast

for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.

Prøv f.eks. at skrive Nokia, når den engelske ordbog er valgt, ved at trykke på

for N,

for o,

for k,

for i og

for a:

Ud over nummertasterne kan du også anvende andre taster på følgende måde:

• Tryk på

Slet

for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold

Slet

nede for at foretage

hurtigere sletning af de pågældende tegn.

• Tryk på

, hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver, og tryk på og hold

nede,

hvis du vil skifte mellem bogstav- og taltilstand.

• Tryk på og hold

nede, hvis du vil indsætte et symbol. Du kan også trykke på

Valg

og vælge

Indsæt symbol

. Rul til det ønskede symbol, og tryk på

Indsæt

.

Tryk på

,

,

eller

, hvis du vil rulle hurtigere gennem listen, og tryk på

for at vælge et tegn.

• Tryk på og hold den pågældende nummertast nede, eller tryk på

Valg

, og vælg

Indsæt nr.

, hvis du

vil indsætte et tal, mens telefonen er i bogstavtilstand. Indtast de ønskede tal, og tryk på

OK

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sk

riv

n

in

g af

t

ekst

32

• Tryk på

Valg

, og vælg

Indsæt navn

eller

Indsæt nr.

, hvis du vil indsætte et navn eller et

telefonnummer ved at finde det i telefonbogen.

• Tryk på

Valg

, hvis du vil indsætte et ord, og vælg

Indsæt ord

. Skriv ordet ved hjælp af den

traditionelle tekstinputmetode, og tryk på

Gem

. Ordet føjes også til ordbogen.

2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, bekræfter du ordet ved at trykke på

eller ved at tilføje et mellemrum ved hjælp af

.

Hvis ordet ikke er korrekt, har du følgende valgmuligheder:

• Tryk på ,

indtil

det

ønskede ord vises, og bekræft derefter ordet.

• Tryk på

Valg

, og vælg

Matcher

.

Tegnet ? vises efter ordet, hvilket betyder, at det ord, du ville skrive, ikke findes i ordbogen. Hvis du
vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på

Stav

, indtaste ordet (der anvendes traditionelt

tekstinput) og trykke på

Gem

. Hvis ordbogen bliver fyldt, erstatter det nye ord det ældste ord, der

blev tilføjet.

3. Skriv det næste ord.