Nokia 6310 - Brug af forprogrammeret tekstinput

background image

Brug af forprogrammeret tekstinput

Det er muligt at indtaste et vilkårligt bogstav ved hjælp af et enkelt tastetryk. Det forprogrammerede
tekstinput er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til. Hvis ordbogen bliver
fyldt, erstatter det nye ord det ældste ord, der blev tilføjet. Indikatoren

vises øverst til venstre i

displayet, når du skriver tekst ved hjælp af det forprogrammerede tekstinput.