Nokia 6310 - 4. Skrivning af tekst

background image

4. Skrivning af tekst

Det er muligt at indtaste tekst på to forskellige måder, nemlig på den traditionelle måde eller ved hjælp
af en metode, der kaldes forprogrammeret tekstinput.