Nokia 6310 - Valg under et opkald

background image

Valg under et opkald

Tryk på

Valg

under et opkald for at vælge mellem følgende netværkstjenestevalgmuligheder (hvis de er

tilgængelige hos tjenesteudbyderen og operatøren for det aktuelle opkald):

U/mikrofon

eller

M/mikrofon

,

Afslut opkald

,

Afslut alle

,

Telefonbog

,

Menu

og

Standby

eller

Tilbage

,

Nyt

opkald

,

Konference

,

Privat

,

Besvar

og

Afvis

.

Send DTMF

anvendes til at sende DTMF-tonestrenge, f.eks. adgangskoder eller bankkontonumre.

Indtast DTMF-strengen, eller find den i telefonbogen, og tryk på

OK

. Bemærk, at du kan indtaste

ventetegnet w og pausetegnet p ved at trykke på

gentagne

gange.

Skift

anvendes til at skifte mellem det aktive og det ventende opkald,

Overfør

anvendes til at forbinde

et ventende opkald med et aktivt opkald og til at koble dig fra opkaldene.

Optag

anvendes til at starte

stemmeoptagelser.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sk

riv

n

in

g af

t

ekst

29

Sk

riv

n

in

g af

t

ekst