Nokia 6310 - Konferenceopkald

background image

Konferenceopkald

Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at deltage i et
konferenceopkald.

1. Foretag et opkald til den første deltager.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Opka

ldsfun

ktion

er

27

Opka

ldsfun

ktion

er

2. Hvis du vil foretage et opkald til en ny deltager, skal du trykke på

Valg

og vælge

Nyt opkald

.

3. Indtast eller find telefonnummeret på den nye deltager i hukommelsen, og tryk på

Ring op

. Det

første opkald sættes i venteposition.

4. Føj den første deltager til konferenceopkaldet, når det nye opkald besvares. Tryk på

Valg

, og vælg

Konference

.

5. Hvis du vil føje en ny deltager til opkaldet, skal du gentage trin 2 til 4.

6. Hvis du ønsker en privat samtale med én af deltagerne, skal du:

Tryk på

Valg

, og vælg

Privat

. Rul til den ønskede deltager, og tryk på

OK

. Når du har afsluttet den

private samtale, genoptager du konferenceopkaldet, som beskrevet i trin 4.

7. Tryk på

, hvis du vil afslutte konferenceopkaldet.