Nokia 6310 - Hurtigkald til et telefonnummer

background image

Hurtigkald til et telefonnummer

Hvis du tildeler et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne (fra

til

), kan du foretage

opkald til det pågældende nummer på en af følgende måder:

• Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på

.

• Hvis

Hurtigkald

er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op.

Se Hurtigkald på side 58.

Se også Hurtigkald på side 38.