Nokia 6310 - Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald

background image

Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald

Tryk på

for at besvare det indgående opkald, og tryk på

for at afslutte opkaldet.

Tryk på

for at afvise det indgående opkald.

Hvis du trykker på

Lydløs

, er det kun ringetonen, der frakobles. Derefter kan du enten besvare eller

afvise opkaldet.

Tip! Hvis funktionen

Omstil ved optaget

er aktiveret til omstilling af opkaldene, f.eks. til

telefonsvareren, medfører afvisning af et indgående opkald, at opkaldet omstilles. Se
Omstilling på side 57.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Opka

ldsfun

ktion

er

28