Nokia 6310 - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.

2. Slut opladeren til en stikkontakt.

Teksten

Oplader

vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Hvis

batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden
opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan
foretage opkald.

Du kan bruge telefonen under opladningen.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. 2 timer og 45
minutter at oplade et BPS-2-batteri med ACP-8-opladeren.