Nokia 6310 - Isættelse af SIM-kortet og batteriet

background image

Isættelse af SIM-kortet og batteriet

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.

• SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor

påpasselig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet.

• Inden du installerer SIM-kortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket, og derefter fjerne

batteriet.

1. Tryk på udløserknappen (1), mens telefonens bagside er vendt mod dig.

Skub batteriet ud af telefonen (2).

2. Frigør SIM-kortet ved at skubbe SIM-kortholderen væk fra SIM-kortet.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

K

o

m

go

dt

i

ga

ng

21

K

o

m

go

dt

i

ga

ng

3. Indsæt et SIM-kort i telefonen (4). Kontroller, at SIM-kortet er isat

korrekt, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender nedad.

4. Skub kortholderen hen over SIM-kortet for at låse kortet på plads (5).

5. Placer batteriet på bagsiden af telefonen (6), og skub det op over

ryggen af telefonen, indtil det låses på plads (7).

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

K

o

m

go

dt

i

ga

ng

22