Nokia 6310 - Taster og kontakter

background image

Taster og kontakter

1.Tænd/sluk-tast,

Tænder og slukker telefonen.

Hvis du trykker kort på tænd/sluk-knappen, når du befinder dig i
telefonbogen eller i menufunktionerne, eller når tastaturet er låst,
lyser telefonens display i ca. 15 sekunder.

2.Lydstyrketaster

Med den øverste tast skrues der op for lyden (også i et eventuelt
hovedsæt), og med den nederste tast skrues der ned for lyden.

3.Valgtaster

og

Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i
displayet over tasterne, f.eks.

Menu

og

Navne

i standby-tilstand.

4.Piletaster

og

Gør det muligt at rulle gennem navne, telefonnumre, menuer eller
indstillinger.

5.

ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. I

standby-tilstand vises det senest kaldte nummer.

6.

afslutter et aktivt opkald. Afslutter en vilkårlig funktion.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefon

en

18

7.

-

angiver numre og tegn. Hvis du trykker på og holder

nede, ringer telefonen til

telefonsvareren.

og

anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.

1 - Opladningskontakt

2 - Hovedsæt- og datastik

3 - Infrarød (IR-) port

4 - Tænd/sluk-tast