Nokia 6310 - Standby-tilstand

background image

Standby-tilstand

Når telefonen er klar til brug, og der ikke er indtastet nogen tegn, er telefonen
i standby-tilstand.

Valgtasterne i standby-tilstand er

Menu

og

Navne

.

xxxx

Angiver det trådløse netværk, hvor telefonen aktuelt anvendes.

Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, jo
stærkere er signalet.

Signalstyrkeindikatoren erstattes af indikatoren

, hvis GPRS-forbindelsen er indstillet til

Altid online

. Se Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste på side 81.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefon

en

19

Telefon

en

Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der på batteriet.

Andre vigtige indikatorer i standby-tilstand:

Du har modtaget en eller flere tekst- eller billedbeskeder. Se Læsning og besvarelse af en
besked på side 48.

Du har modtaget en eller flere talebeskeder. Se Talebeskeder på side 50.

Telefonens tastatur er låst. Se Tastaturlås på side 24.

Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående tekstbesked, hvis

Ringesignal

er indstillet til

Fra

, og

Signal ved SMS-besked

er indstillet til

Ingen tone

. Se Toneindstillinger på

side 60.

Alarmen er indstillet til

Til

. Se Alarm på side 55.

Nedtællingsuret er i gang. Se Nedtællingsur på side 76.

Der er etableret en GPRS-modemforbindelse, se GPRS-modemindstillinger på side 62.

erstattes af indikatoren

, hvis der forekommer et indgående eller udgående opkald, mens

der er etableret en GPRS-modemforbindelse. GPRS-forbindelsen afbrydes.

Alle opkald omstilles til et andet nummer,

Omstil alle taleopkald

. Hvis du har to telefonlinier, er

omstillingsindikator for den første linie, og

er omstillingsindikator for den anden

linie. Se Omstilling på side 57.

Bluetooth er slået til. Se Bluetooth (Menu 10) på side 71. Når indikatoren blinker, er en
Bluetooth-forbindelse under oprettelse.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

K

o

m

go

dt

i

ga

ng

20